Polityka prywatności

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mochnaniec 4, 30-395 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000597486; REGON: 363566068, NIP 6762500371.

§ 2
Cele i podstawy przetwarzania
Podane przez Panią/Pana dane (np. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy) przetwarzane będą w celu:
1. zrealizowania obsługi zgłoszenia tj. „zapytania „, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
2. świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu użytkownikom serwisu treści znajdujących się w serwisie (na zasadzie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO);
3. marketingowym, w szczególności prowadzenia marketingu oferty Administratora (na zasadzie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promocji świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit f RODO);
4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (na zasadzie uzasadnionego interesu Administratora polegający na ochronie jego praw – art. 6 ust. 1 lit f RODO).

§ 3
Okres przetwarzania danych
Okres, przez który Administrator przetwarzania dane osobowe jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy, są przetwarzane aż do jej wykonania, a po wykonaniu maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, aż do czasu jego realizacji, bądź zgłoszenia sprzeciwu. Dane osobowe powierzone do przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony maksymalnie o czas niezbędny do dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane będą nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

§ 4
Odbiorcy danych
Administrator danych osobowych może udostępniać Pani/Pana dane podmiotom z nim współpracującym, w szczególności firmie IT, firmie serwisującej sprzęt. Administrator może również udostępnić Pani/Pana dane w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim prawny obowiązek. Administrator Pani/Pana danych nie przekazuje poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 5
Uprawnienia
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Nadto, ma Pani/Pan:
1. prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych;
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
6. prawo żądania przenoszenia Pani/Pana danych;
7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
8. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

§ 6
Kontakt i realizacja uprawnień
W przypadku zamiaru realizacji Pani/Pana praw, należy skontaktować się drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie zgodnie z poniższymi informacjami.

Administrator danych osobowych:
NOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mochnaniec 4, 30-395 Kraków
e-mail: [email protected]
tel: 00 48 12 262 21 82, tel. kom.: 00 48 500 610 810 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00).

§ 7
Pliki cookies

1. Czym są pliki cookies?
Są to dane informatyczne – informacje tekstowe zapisywane na urządzeniach końcowych (np. komputerze czy urządzeniu mobilnym) używanych przez odwiedzających witrynę internetową https://inowa.pl/. Pliki cookies nie ingerują w integralność urządzenia użytkownika, danych ani używanego przez niego systemu.
2. Pliki cookies wykorzystywane są:
a) w celu zapewnienia dostępu do danego serwisu;
b) w celach statystycznych, których dane pozwalają na zobrazowanie sposobu korzystania przez użytkownika z witryny internetowej.
3. Zgoda i ustawienia cookies.
Zgoda na wykorzystanie plików cookies wynika z domyślnych ustawień używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarek internetowych poprzez zmianę lub odwołanie zgody na korzystanie z technologii cookies. Informacje o ustawieniach plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych użytkownik może znaleźć pod adresem:
• https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl – Google Chrome;
• https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek – Mozilla Firefox;
• https://support.microsoft.com/kb/278835/pl – Internet Explorer;
• https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies – Opera;
• https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac, https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 – Safari;

§ 8
Google Maps
1. Użytkownik witryny internetowej za dobrowolną zgodą (na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) ma możliwość skorzystania z mapy w postaci Google Maps należącej do firmy Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA.
2. Google LLC rejestruje informacje dotyczące urządzeń, dane protokołów (również adres IP) i dane dotyczące lokalizacji. Dane osobowe przesyłane są na serwer należący do Google LLC.
3. Google LLC przestrzega zasad ochrony danych osobowych w UE w ramach programu „US PrivacyShield”.

§ 9
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Nie podejmuje się wobec Pani/Pana decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlega Pani/Pan procesowi profilowania.

 
 
 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH I ZASADACH PRZETWARZANIA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mochnaniec 4, 30-395 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000597486; REGON: 363566068, NIP 6762500371.

Cele i podstawy przetwarzania
Podane przez Panią/Pana dane (np. imię i nazwisko, adres e-mail, firma, telefon kontaktowy) przetwarzane będą w celu przesyłania wiadomości okolicznościowej, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) do czasu jej odwołania.

Odbiorcy danych
Administrator danych osobowych może udostępniać Pani/Pana dane podmiotom z nim współpracującym, w szczególności firmie IT, firmie serwisującej sprzęt. Administrator może również udostępnić Pani/Pana dane w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim prawny obowiązek. Administrator Pani/Pana danych nie przekazuje poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprawnienia
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
Nadto, ma Pani/Pan:
1. prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych;
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
6. prawo żądania przenoszenia Pani/Pana danych;
7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
8. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność
Podanie Pani/Pana ww. danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do uzyskania wiadomości okolicznościowej.
Kontakt i realizacja uprawnień
W przypadku zamiaru realizacji Pani/Pana praw, proszę o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie zgodnie z poniższymi informacjami.

Administrator danych osobowych:
INOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mochnaniec 4, 30-395 Kraków
e-mail: [email protected]
tel: 00 48 12 262 21 82, tel. kom.: 00 48 500 610 810 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Nie podejmuje się wobec Pani/Pana decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlega Pani/Pan procesowi profilowania.