Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, od dnia 16.03.2020 r. kontakt z naszym biurem odbywać się będzie wyłącznie drogą telefoniczną i mailową w godzinach 10.00 - 12.00.
Przepraszamy za utrudnienia.

Polityka prywatności

INOWA

Polityka prywatności

 

 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH I ZASADACH PRZETWARZANIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Obrońców Helu 29, 30-395 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000597486; REGON: 363566068, NIP 6762500371.

Cele i podstawy przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane (np. imię i nazwisko, adres e-mail, firma, telefon kontaktowy) przetwarzane będą w celu przesyłania wiadomości okolicznościowej, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) do czasu jej odwołania.

Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych może udostępniać Pani/Pana dane podmiotom z nim współpracującym, w szczególności firmie IT, firmie serwisującej sprzęt. Administrator może również udostępnić Pani/Pana dane w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim prawny obowiązek. Administrator Pani/Pana danych nie przekazuje poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprawnienia

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Nadto, ma Pani/Pan:

  1. prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
  3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  6. prawo żądania przenoszenia Pani/Pana danych;
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
  8. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność

Podanie Pani/Pana ww. danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do uzyskania wiadomości okolicznościowej.

Kontakt i realizacja uprawnień

W przypadku zamiaru realizacji Pani/Pana praw, proszę o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie zgodnie z poniższymi informacjami.

Administrator danych osobowych:

INOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Obrońców Helu 29, 30-395 Kraków

e-mail: biuro@inowa.pl

tel: 00 48 12 262 21 82, tel. kom.: 00 48 500 610 810 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie podejmuje się wobec Pani/Pana decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlega Pani/Pan procesowi profilowania.