Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, od dnia 16.03.2020 r. kontakt z naszym biurem odbywać się będzie wyłącznie drogą telefoniczną i mailową w godzinach 10.00 - 12.00.
Przepraszamy za utrudnienia.

Kotły gazowe

Wymień swój kocioł węglowy na nowy kocioł gazowy!
Teraz jest ostatni moment, żeby skorzystać z dotacji do 60% kosztów kwalifikowanych!
Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci załatwić wszelkie formalności!

Teraz jest ostatni moment, żeby skorzystać z dotacji do 60% kosztów kwalifikowanych!
Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci załatwić wszelkie formalności!

Rada Miasta Krakowa w dniu 6 lipca 2011 roku przyjęła Uchwałę ws. Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, która zakłada możliwość uzyskania dopłaty za likwidację palenisk węglowych oraz przejście na proekologiczne ogrzewanie. W związku z powyższym, mieszkańcy Krakowa mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej związanej z modernizacją ogrzewania. Aktualnie Program Ograniczania Niskiej Emisji zakłada dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa do 60% poniesionych kosztów zmiany ogrzewania na proekologiczne.

Na jakie ogrzewanie można zamienić piec węglowy?
Dotacja może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania na:

 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • ogrzewanie gazowe,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • ogrzewanie olejowe,
 • instalację odnawialnego źródła energii

Kto może skorzystać z dotacji?
Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

 • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
 • osoby fizyczne
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • osoby prawne
 • przedsiębiorcy
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Jaka jest wysokość dotacji?
Przyjęta 5 listopada 2014 roku uchwała Rady Miasta Krakowa wraz ze zmianami z dnia 16.12.2015, 7.12.2016, 5.07.2017 i późniejszymi, określa wysokość dotacji. UCHWAŁA NR LXXIX/1952/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Korzyści z ogrzewania gazowego:
– najtańsze bezobsługowe źródło energii
– łatwy i wygodny sposób na ogrzewanie domu
– brak zanieczyszczeń dla środowiska

Obecnie na rynku dostępnych jest kilkadziesiąt modeli kotłów gazowych różnych producentów. Inwestując w ogrzewanie gazowe należy pamiętać, żeby dobrać odpowiedni kocioł, który będzie zarówno oszczędny, wydajny oraz bezpieczny. Nasi doradcy pomogą w podjęciu decyzji, które rozwiązanie będzie najbardziej ekonomiczne.

Dlaczego watro umówić się na spotkanie z doradcą INOWA?

 • spotkania są bezpłatne i niezobowiązujące
 • doradca INOWA zbada aktualny stan instalacji grzewczej i dobierze najkorzystniejszy wariant zmiany ogrzewania na proekologiczne
 • oferujemy profesjonalne doradztwo przy doborze oraz wymianie kotłów węglowych na nowoczesne i energooszczędne kotły gazowe
 • współpracujemy z renomowanymi producentami kotłów, dzięki czemu oferujemy produkty najwyższej jakości
 • oferujemy wizytę wykwalifikowanego doradcy technicznego, który dostarczy Państwu niezbędnych informacji dotyczących możliwości i sposobu pozyskania dotacji
 • doradca INOWA ponadto wyjaśni Państwu wszystkie kwestie formalne dotyczące możliwości uzyskania dotacji
POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 


1  
Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Obrońców Helu 29, 30-395 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000597486; REGON: 363566068, NIP 6762500371.

Cele i podstawy przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane (np. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy) przetwarzane będą w celu:

 1. zrealizowania obsługi zgłoszenia tj. "zapytania ", na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu użytkownikom serwisu treści znajdujących się w serwisie (na zasadzie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3. marketingowym, w szczególności prowadzenia marketingu oferty Administratora (na zasadzie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promocji świadczonych usług - art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (na zasadzie uzasadnionego interesu Administratora polegający na ochronie jego praw - art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Okres przetwarzania danych

Okres, przez który Administrator przetwarzania dane osobowe jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy, są przetwarzane aż do jej wykonania, a po wykonaniu maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,  aż do czasu jego realizacji, bądź zgłoszenia sprzeciwu. Dane osobowe powierzone do przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony maksymalnie o czas niezbędny do dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane będą nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych może udostępniać Pani/Pana dane podmiotom z nim współpracującym, w szczególności firmie IT, firmie serwisującej sprzęt. Administrator może również udostępnić Pani/Pana dane w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim prawny obowiązek. Administrator Pani/Pana danych nie przekazuje poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprawnienia

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Nadto, ma Pani/Pan:

 1. prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 6. prawo żądania przenoszenia Pani/Pana danych;
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
 8. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt i realizacja uprawnień

W przypadku zamiaru realizacji Pani/Pana praw, należy skontaktować się drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie zgodnie z poniższymi informacjami.

Administrator danych osobowych:

NOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Obrońców Helu 29, 30-395 Kraków

e-mail: biuro@inowa.pl

tel: 00 48 12 262 21 82, tel. kom.: 00 48 500 610 810 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie podejmuje się wobec Pani/Pana decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlega Pani/Pan procesowi profilowania.