Do 60% dotacji w Krakowie

Kto może skorzystać z dotacji?

W związku z realizowanym w Krakowie Programem Ograniczania Niskiej Emisji, mieszkańcy mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na likwidację paleniska węglowego oraz modernizację instalacji grzewczej. Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

  • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
    • osoby fizyczne
    • wspólnoty mieszkaniowe
    • osoby prawne
    • przedsiębiorcy
  • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Jaka jest wysokość dotacji?

Przyjęta 5 listopada 2014 roku uchwała Rady Miasta Krakowa wraz ze zmianami z dnia 16.12.2015, 7.12.2016, 5.07.2017 i późniejszymi, określa wysokość dotacji. UCHWAŁA NR LXXIX/1952/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Kalkulator osłonowy:

http://www.mops.krakow.pl/kalkulator-program-oslonowy

© 2018 Inowa - Słoneczna Energia w Twoim domu
     
Suffusion theme by Sayontan Sinha