do 60% dotacji w Krakowie

Kto może skorzystać z dotacji?

W związku z realizowanym w Krakowie Programem Ograniczania Niskiej Emisji, mieszkańcy mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na likwidację paleniska węglowego. Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

  • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
    • osoby fizyczne,
    • wspólnoty mieszkaniowe,
    • osoby prawne,
    • przedsiębiorcy,
  • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Jaka jest wysokość dotacji?

Przyjęta 16 grudnia 2015 roku uchwała Rady Miasta Krakowa szczegółowo określa wysokość dotacji. UCHWAŁA NR XXXIV/571/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Kalkulator osłonowy:

http://www.mops.krakow.pl/kalkulator-program-oslonowy

© 2018 Inowa - Słoneczna Energia w Twoim domu
     
Suffusion theme by Sayontan Sinha